Contact Us

Editor-in-Chief: HUANG Jiesheng
Contact Person: DU Na 027-68776133
Typesetting: LIU Shengmin 027-68776880
Editorial Office: 027-68772201; 027-68776880. 
E-mail:  xsdbjb@188.com 
Address: F4, Wuhan University Information Center, No. 299 Bayi Road, Wuchang District, Wuhan City, Hubei Province, China.

Pubdate:2022-03-25 Viewed: 60133